Obrazy nežijících autorů tvořících především do r. 1950 (Tomanův slovník...)

...

 

Karel Balíček
*31.10.1904 - Chrast u Chrudimi, +1985
Malíř krajinář, učitel ve Svratce. Malířství studoval soukromě u prof. Ferdinanda Pochobradského a u ak. malíře Gustava Macouna. Náměty z Vysočiny.

F. Beyer
... autor z období 19. století, blíže neurčen

Oldřich  Blažíček, akademický malíř
*5.1.1887 - Slavkovice u Nového Města na Moravě, +3.5.1953 - Praha
Vyučil se malířem pokojů, díky mecenáši získává prostředky na studia VŠUP a později AVU ve speciálce H.Schweigera. V roce 1913 získává Hlávkovo stipendium do Itálie. Od roku 1921 působí pedagogicky jako profesor kreslení a malby na ČVUT v Praze. Jeho krajinářská tvorba trochu neprávem zastínila malby architektonických interiérů.

M. Brügnerová
... autorka z období 19. století, blíže neurčena

Ota Bubeníček, akademický malíř
*31.10.1871 - Uhřiněves, +10.9.1962
Významný malíř krajin, jenž studoval na pražské akademii umění v letech 1899-1904. Do krajinářské speciálky Julia Mařáka vstoupil krátce před smrtí profesora, jeho odkaz však nesl dál. S oblibou maloval daleké výhledy do kraje, pod vysokou, barokně mračnou, oblohou.

František  Bukáček, akademický malíř
*25.3.1910 - Křižánky (u Svratky), +5.1.1988 - Polička
Malíř v Poličce. Na AVU v Praze studoval v letech předválečných (1934-1939) ve speciálce figurální malby prof. Vratislava Nechleby. Přes krátké období figurální a krajinářské, jeho tvorba přesvědčivě zakotvila u nezaměnitelných zátiší. Ovocných, zvěřinových či mysliveckých (jeho strýc byl nimrodem a tak mu poskytoval nepřeberné množství předloh), především však zátiší květinových (které mu poskytovala hlavně jeho domácí zahrada, pečlivě udržovaná milující ženou Eliškou).

František Daněk-Sedláček
*28. 1. 1892 - Praha - Košíře
Malíř krajinář, žák umělecko průmyslové školy a Vratislava Nechleby v Praze. Jeho tvorba připomíná práce našich starších plenéristů. Romanticky naladěná, mistrně realisticky, zdá se až detailně, ale zcela zlehka a samozřejmě provedená malba. S oblibou maluje daleké výhledy do kraje, lesní interiéry, průhledy lesem, potoční zákoutí, palouky, ale i staré uličky a zámky. Často vystavoval v Topičově pražském salóně (1925, 1928, 1931, 1933).

Josef Dvořák
*21.12.1883 - Kameničky, +16.12.1967 - Kameničky
Malíř krajinář - žák a velký obdivovatel Antonína Slavíčka při jeho pobytech v Kameničkách a Kráskově (1903-1906). Korespondenční studia u A. Slavíčka v letech 1903-1910. Jeho figurální tvorba je zastoupena ve sbírkách Galerie J. Selichara v Orl. Rybné, další jeho obrazy vlastní mimo jiné Muzeum a galerie Hlinsko. Josef je otcem ak. mal. Aničky Dvořákové.

František Emler, akademický malíř
*26.7.1912 - Přelouč, +1992 - Praha
Malíř a grafik v Praze a na Vysočině. AVU v Praze v letech 1932-1938, studijní pobyty hlavně ve Francii. Jádrem jeho tvorby byla především krajinomalba. Náměty z Vysočiny, především z okolí Kuklíku, městské motivy ze stujních cest a pobytů, hlavně z Paříže.

Josef Fiala, akademický malíř
*31.7.1882 - Praha - Košíře, +11.8.1963 - Praha
Žák pražské akademie u prof. Hynaise. Na stipendium cestoval do Itálie, Paříže a Londýna. Na akademii v Mnichově patřil k vynikajícím, studoval u prof. Augusta Janka. Byl figuralistou s touhou po českém venkově a tak se v jeho obrazech snoubí krajinomalba s malbou figurální.

Zdeněk Fiala
*6.7.1917 - Praha, +8.6.2004 - Praha
Malíř v Praze a na Vysočině, syn akademického malíře Josefa Fialy. Žák akademie VU v Praze 1934-1939. Vystavoval především souborně, a to v Poličce, Hlinsku, Pardubicích a Zlíně. Jeho obrazy zachycují Vysočinu po vzoru otce, avšak méně expresivně, dramaticky.....

František Foltýn
*9.6.1891 - Královské Stachy, +8.6.1976 - Brno
Studoval na UPŠ v Praze u E. Dítěte a A Hofbauera. Po 1. sv. válce pobýval na Slovensku a Podkarpatské Rusi, kde se věnoval krajinomalbě. Později se přihlásil k sociálnímu umění, pod vlivem pařížského období a artificialismu přátel Toyen a Štýrského se věnuje nepředmětné malbě. V roce 1937 se trvale usazuje v Brně a navrací se převážně ke krajinomalbě.

Rudolf Hanych, akademický malíř
*11.4.1906 - Svratka, +28.3.1994 - Svratka
Malíř Vysočiny, krajinář. V letech 1928-1931 studoval na UMPRUM v Praze u prof. Arnošta Hofbauera, dále pak na AVU Praha v krajinářské speciálce prof. Otakara Nejedlého (1931-1935). Studijní cesta do Itálie. Členem spolku VU Aleš, účast na členských výstavách, na výstavách SČSVU a na Vč. salónech v Poličce. Má na kontě celou řádku samostatných výstav, je zastoupen ve státních, městských i soukromých sbírkách.

Josef Hašek, akademický malíř
*27.11.1907 - Chroustovice u Vysokého Mýta
Malíř krajin a zátiší. Absolvoval pražskou akademii u prof. O. Nejedlého v letech 1926-1931. Tvořil v rodném kraji a v oblasti Heřmanova Městce, kde dlouhá léta žil. Jeho doménou byl akvarel.

Roman Havelka, ak. mal.
*30. 4. 1877, +20. 6. 1950
V letech 1892-1895 studoval na pražské Uměleckoprůmyslové škole u profesorů Lišky a Stibrala. Poté přestoupil na Akademii výtvarných umění v Praze k Juliu Mařákovi a Antonínu Slavíčkovi, studoval zde do roku 1898. Po roce vojenské služby v roce 1901 ukončil studia u Rudolfa z Ottenfeldu. Získal Hlávkovo stipendium a cestoval po Itálii a dva roky strávil v Bosně a Hercegovině. Ve vlastním atelieru v Mnichově zpracovával motivy z cest. Po druhé cestě do Bosny se usadil v Bítově nad Dyjí a namaloval zde na 3000 obrazů v mařákovském duchu. V roce 1905 pobýval v Dalmácii, odkud přivezl mnoho přímořských motivů. Vystavoval v Praze, Hradci Králové, ale i v cizině, např. ve Vídni, Londýně, Berlíně, Mnichově. Maloval lyrické krajiny s důrazem na dekorativní působivost světla a barvy. Díky výborně zvládnuté kresbě patřil i k významným ilustrátorům, například se podílel na ilustrování díla Augusta Sedláčka Hrady a zámky české.

Josef Holub, akademický malíř
*13.11.1870 - Slané
Vyučen malířem pokojů, později studentem pražské akademie (1890-1894)u prof.Julia Mařáka. Dostalo se mu několika stipendií např. do Dalmácie a Černé Hory. Samostatné výstavy měl ve Slaném, Chrudimi, Kralupech a Poličce (1905).

Tomáš  Holub
Pan W. Eugen Smith řekl: "Jaký užitek má hloubka ostrosti, když chybí odpovídající hloubka pocitů?" A o to se autor snaží - fotit s radostí, aby fotografie měla duši a atmosféru.

Jan Honsa, akademický malíř
*6.6.1876 - Tisová u Vysokého Mýta, +9.9.1937 - Polička
Malíř krajinář a grafik v Běstovicích u Chocně, poslední čtyři léta života trávil v Poličce. V letech 1893 až 1900 studoval na Akademii umění v Praze ve speciálce prof. Julia Mařáka. Většina jeho prací je z Podorlicka a Vysočiny.

Bohumil Hradečný
*7.2.1876 - Prostějov, +1960 - Praha
Původně působil jako profesor na kadetní škole, teprve poté studoval Akademii v Karlsruhe. Žil a pracoval ve Vídni(1913-18),kde též vystavoval.Po přestěhování do Prahy se účastnil výstav JUV, ilustroval knihy a v malířství se věnoval výlučně krajinomalbě. Je také zakladatelem Bratrstva výtvarných umělců (1933).

Jaroslav Hudec, akademický malíř
*2.6.1910 - Prostějov u Chrudimi
Malíř v Praze, studoval Ukrajinskou akademii v Praze a AVU tamtéž (1933-1939). Krajinomalby z oblasti Vysočiny a Železných hor, částečně i malba figurální a zátiší.

Antonín Hudeček, akademický malíř
*14.1.1872 - Loucká u Budyně nad Ohří, +11.8.1941 - Častolovice
Malíř krajinář, žák pražské akademie u prof. Pirnera a Brožíka. Po figurální etapě se přidružil k "Okořským" žákům Mařákovy krajinářské speciálky. Pod vedením Antonína Slavíčka tu malá skupina malířů usilovala o vytvoření nové české krajinomalby....Byl snivým lyrikem, malířem tichých večerů a měsíčních nocí....

Jiří Hudeček
*1.5.1910
Malíř a grafik, adoptovaný syn a jediný žák Antonína Hudečka. Cestoval a pracoval s ním až do jeho smrti. Maluje krajiny, figury i květiny. Motivy z Itálie, Beskyd i okolí Častolovic.....

Otakar Hůrka, akademický malíř
*10.9.1889 - Koloděje, +21.7.1966 - Praha
Malíř a grafik krajinář, žák krajinářské školy Al.Kalvody (1903-8). Dál pak studoval ve Francii, kde často vystavoval "českou krajinu". Je znám jemným smyslem pro náladu.

Josef Jambor, akademický malíř
*29.10.1887 - Pohledec na Moravě, +září 1964 - Tišnov
Malíř a grafik v Tišnově. Avu studoval v Praze v letech válečných 1914-1919. Nejčastějším námětem jeho obzazů je krajina Vysočiny.

František Cína Jelínek, akademický malíř
*6.6.1882 - Praha, +3.2.1961 - Praha
Malíř krajinář v Praze a Českých Křižánkách u Svratky. V letech 1899-1907 studoval Akademii umění v Praze. Maloval hlavně hornaté krajiny země, v Krkonoších, Tatrách a nejvíce na Vysočině.

Václav Jícha
*22.11.1874 - Bystřice nad Perštějnem
Malíř ve Fryšavě u Nového Města na Moravě. Studoval Učitelský ústav v Brně a jako učitel pak působil v Jaroměřicích či Strážnici. Jeho malba a krasba byla všeho druhu, obliby dosáhla především kresba krajiny akvarelem.

Jan Juška
*7.1.1907 - Lešany u Vysokého Mýta
Malíř, odborný učitel měšťanské školy ve Vysokém Mýtě. Výtvarně se vzdělával soukromě u G. Porše a V. Nedbala. Podnikl studijní cesty na Slovensko, do Rumunska a Itálie. Vystavoval v Litomyšli, Pardubicích, Holicích, Poličce a jinde.

Alois Kalvoda, akademický malíř
*15.5.1875 - Šlapanice u Brna, +25.6.1934 - Běhařov u Klatov
Malíř a grafik v Praze. Přestože pocházel z velmi početné a chudé rodiny stal se žákem pražské výtvarné akademie v letech 1892 až 1897 u prof. Julia Mařáka. Záhy se začal odchylovat od směru školy Mařákovy. Od malování melancholických krajin jeho tvorba směřuje k dekorativnějšímu pojetí v barvě i motivu. Barvou jasnou a veselou maluje louky, stráně, výhledy do kraje. Náladu vystihuje s jemným citem.

Adolf Kašpar, ak. mal.
*27.12.1877 - v Bludově u Mor. Šumperka, +29.6.1934 - v Železné Rudě na Šumavě
Malíř, grafik a ilustrátor. Absolvoval německý učitelský ústav v Olomouci, poté v roce 1904 absolvoval u prof. Pirnera na pražské AVU.

František  Kaván, akademický malíř
*10.9.1866 - Lhota Víchovská u Jilemnice, +16.12.1941 - Libuň u Jíčína
Malíř krajinář, studoval na Akademii umění v Praze v letech 1890-1896 u profesora Julia Mařáka. Po řadu let žil a maloval na Vysočině, 15 let ve Vítanově, 5 let ve Svobodných Hamrech. Byl malířem nálad v přírodě.

Karel Kupka, akademický malíř
*4.7.1905 - Manětín, +21.6.1971 - Teplice
Malíř v Praze, žák Kalvodův. Jak píše Toman "ve svém tvoření miluje volný prostor krajinný, stromy a zejména les". Souborné výstavy měl po celých Čechách (Kutná Hora, Tábor, Turnov, České Budějovice....)

Alois  Lukášek, akademický malíř
*12.10.1911 - Zlatkov, +14.4.1984 - Nedvědice
Malíř krajinář. Od roku 1936 žil na Vysočině - v Daňkovicích, Jimramově a od roku 1949 v Nedvědici. Na AVU v Praze studoval v letech 1945-1949.

Gustav Macoun, akademický malíř
*18.12.1892 - Praha, +7.10.1934 - Praha
Malíř v Praze a v Poličce. Nadání projevuje již jako chlapec v chudé rodině, malbu začíná studovat krátce u Václava Jansy, od r. 1907 u Aloise Kalvody a dále pak na pražské akademii u Antonína Slavíčka, v letech 1909-1913. Hlavními jeho působišti jsou Český ráj a Vysočina. Samotářský umělec byl impressionistou a oddaným následovníkem Slavíčka.

Amalie Mánesová
*21.1.1817 - Praha, +4.7.1883 - Praha
Malířka krajin a květin, žákyně svého otce Antonína Mánesa, sestra Josefa a Quida, kterým věnovala po smrti otce velikou péči. Na přání otce se věnovala hlavně krajinářství, významná byla její pedagogická činnost. V pražské Spálené ulici si otevřela speciálku pro malbu a kresbu, která dosáhla věhlasu. K jejím žákům patřili především mladí ze šlechtických rodin.

Julius Edvard Mařák
*29.3.1832 - Litomyšl (dům č.100 na horním nám.), +8.10.1899 - Praha
Malíř, kreslíř a grafik krajinář. Na pražské akademii studoval v letech 1852-3 u Maxe Haushofera. Studium obracející se k antice ho neupoutalo a proto v roce 1853 přestupuje do Mnichova, kde studuje u Leopolda Rottmanna. Akademii však nedokončil pro nemoc a neutěšené finanční poměry rodiny.....

Jaroslav Mareš
*1958 - Proseč
Autor je absolventem Fakulty strojního inženýrství. Na této rovině se odvíjí jeho působení profesní. Po řadu let je však nedílnou součástí jeho tvůrčí existence fotografie - srdeční záležitost, tematicky vytříbená, profesionálně uchopená, po právu oceňovaná ... Fotografická tvorba Jaroslava Mareše zahrnuje řadu témat, jakými jsou např. snímky lidí v jejich přirozeném prostředí, městská krajina a detaily architektury. Věnuje se i foto-grafice a digitálním montážím. Je členem Svazu českých fotografů a Fotoklubu Svitavy, realizoval 11 samostatných výstav, na dalších 20 se podílel jako spoluautor. Jeho práce byly vícekrát publikovány ve fotografických časopisech. Získal více než dvě desítky ocenění, jeho snímky jsou mj. ve sbírce Svazu českých fotografů, Městské knihovny v Poličce i dalších sbírkách. V roce 2011 reprezentoval Poličku na 12. výtvarném salonu královských věnných měst, loni Městská galerie v Poličce realizovala jeho autorskou výstavu. Je nositelem prestižního ocenění Mistr Svazu českých fotografů.

František Medek
Autor blíže nezjištěn.

Augustin Mervart
*30. 12. 1889, +1968
Malíř krajin v Přerově. Valašsko, Přerovsko, Lipnicko, ale i Itálie byly hlavními prameny jeho motivů. Měl sochařskou průpravu a pracoval i jako figuralista, ale láska k přírodě ho přivedla ke krajinářství. Studoval sochařství u profesora F. Hrachovce, A. Balána. Základy malířství získal u B. Jaroňka, žil a tvořil v Přerově. Byl členem SVU Mánes a od roku 1910 se účastnil všech členských výstav. Zúčastnil se více než 30 výstav u nás i ve světě, Kodaň, New York, atd. Je zastoupen v mnoha galeriích, včetně galerie Národní, jeden z nejlepších moravských malířů.

Otto Molitor, ak. mal.
*02.04.1889 - Kyjov
Malíř, sochař a grafik v Uherském Brodě. Absolvoval UMPRUM, poté speciálku prof. Ženíška na AVU v Praze, a to v letech 1910-1913. Probíjel se životem v Francii, Holandsku, Belgii, Německu, Itálii, v roce 1913 působil v Srbsku jako profesor kreslení. Působil také v Čechách, kde rovněž hojně vystavoval.

Autor Neurčen

Autor  Neznámý
Specifikace autora je dosud předmětem zkoumání a bude doplněna. Signatura obrazu chybí. Patrně se jedná o žáka Petra Brandla.

Vladimír Novák
*19.2.1898 - Praha
Studoval dějiny umění na FF UK v Praze a navštěvoval ornamentální kurs na UMPRUM v Praze (1924). Působil jako výtvarný referent v pražských redakcích, věnoval se knižní ilustraci, navrhoval tisky. Ve svém volném čase se věnoval malbě.

Václav Vojtěch Novák, ak. mal.
*19.10. 1901, +12.9. 1969
Studoval figurální malbu u profesorů V. Bukovce, M. Piknera a V. Nechleby na AVU v Praze a pak v Paříži. Člen Umělecké besedy, s níž vystavoval od 1929, člen Skupiny 58. Raná tvorba byla inspirován krajinou četných cest (Anglie, Belgie, Itálie ad.) a pražským okolím (Hlubočepy, Šárka), řadu motivů načerpal v Krkonoších, Orlických horách a na vysočině, od konce 30. let maloval zejména jihočeskou krajinu v povodí Nežárky.

Vladislav  Panuška, ak.m.
*1902 - Karasova Lhota, +1959
Malíř krajinář, žák svého otce Jaroslava Panušky. Absolvent Uměleckoprůmyslové školy v Praze.

Vojtěch Pernica, ak. mal.
*26.01.1886 - Velké Lovčice u Kyjova, +červenec 1977 - Brno
Studoval u prof. A. Hofbauera na UMPRUM v Praze, později též na Akademii v Mnichově. Věnoval se především tvorbě portrétní(hrabata ze Stolbergu), nástěnné malbě dekorativní, krajinomalbě a figurálním krojovaným motivům podbarveným zejména barvitým folklorem jižní Moravy. Byl členem SVUM v Hodoníně a SVU Aleš v Brně, s nimiž vystavoval. Samostatně úspěšně vystavoval v r. 1921 v Los Angeles.

Bedřich August Piepenhagen

Jaroslav Polanský, akademický malíř
*14.1.1909 - Herálec u Nového Města na Moravě, +3.3.1970 - Herálec u Hlinska
Malíř krajinář, AVU studoval až v pozdějším věku (1945-1949), maloval Vysočinu v samém jejím jádru.

Gustav Porš, akademický malíř
*2.2.1888 - Chrudim, +2.5.1955 - Skuteč
Malíř, převážně krajinář. Zprvu se uchytil jako návrhář střižního závodu Mladý a Puš. Toužil po výtvarném vzdělání, soukromě se po večerech připravoval, až nakonec vystudoval Akademii umění v Praze u prof. Bukovace a Preislera, v letech 1912-1915. Jeho náměty jsou vázané k Vysočině a Železným horám. Velmi ceněná je dnes tvorba, která byla dlouhá léta (až do ataku vážné nemoci) tvořena přímo v plenéru. Sám František Kaván spatřoval časem v Poršovi svého pokračovatele a následníka.

Bohumil Puchýř
*9.12.1914 - Nové Město na Moravě, +6.10.1985 - Rokytne
Malíř a krajinář, který studoval na ČVUT v Praze profesuru kreslení a na Přírodovědecké fakultě tehdejší University Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Působil jako středoškolský profesor v Uherském Brodě, v Pardubicích a Brně. Maloval partie z oblasti Vysočiny, zejména na Svratecku a v okolí Křižánek.

Vladimír Pukl, akademický malíř
*2.3.1896 - Dobromělice u Prostějova, +24.5.1970 - Olomouc
Studoval na UMPRUM v Praze (1919-1920), v grafické speciálce na AVU (1929-1932) tamtéž, kde byl od roku 1935 asistentem T.F. Šimona. V letech 1945 - 1948 působil na AVU jako profesor pro obor grafiky. Od roku 1934 byl členem SČUG Hollar a v letech 1950 - 1958 přednášel na AVU anatomii. Je rovněž autorem skript "Příručka plastické anatomie lidského těla pro výtvarníky". Věnoval se malířským a především grafickým metodám (krajinné, městské i figurální motivy), později rovněž glazované plastice, ilustraci a drobné grafice.

Gustav Reiter, akademický malíř
Malíř, krajinář. Oblíbený autor první poloviny 20. století. Jeho obrazy byly často předlohou pro reprodukování na pohlednicích, v časopisech, novinách a též pro ilustruce.

František Ropek, akademický malíř
*26.5.1901 - Hrušová u Litomyšle, +15.7.1952 - Desná u Litomyšle
Malíř věnující se především malbě figurální. Častým námětem jeho obrazů jsou lidé pracující na poli, obdělávající vysočinská políčka. Vystudoval v letech 1925-1929 Akademii výtvarných umění v Praze.

Karel Schadt, akademický malíř
*20.11.1888 - Příbram
Malíř krajinář v Příbrami, později ateliér v Praze. V letech 1911 až 1916 byl žákem Aloise Kalvody. Do roku 1943 uspořádal na 30 výstav. Studijní cesty po Jugoslávii, Německu, Francii a Itálii. Poslední léta pak tvořil v Tatrách.

Vojtěch Sedláček, akademický malíř
*9.9.1892 - Libčany u Hradce Králové
Malíř, kreslíř a grafik figurálních scén z venkovského života. Byl žákem prof. Preislera a Švabinského na akademii výtv. umění v Praze v letech 1912 až 1920. Od roku 1926 se věnoval výhradně malbě a grafice, časté jsou motivy z Javornice v Orlických horách.

Karel Jan Sigmund
*7.2.1897 - Mělník
Malíř krajinář v Heřmanově Městci. Studoval u prof. Schöna v Drážďanech, později u Otakara Nejedlého v Praze. Vykonal dosti studijních cest po Itálii, Francii, Jugoslávii, Němečku, Rakousku. S oblibou maluje tůně, vrby, lomy.... Výstavy v Heř.Městci, Mělníku, Litomyšli, Pardubicích.... a také na tehdy slavných Východočeských salonech v Poličce.

Josef Václav Síla, akademický malíř
*11.2.1908 - Široký důl u Poličky, +16.12.1989 - Polička
Malíř krajinář v Lačnově u Poličky. Na Akademii výtvarných umění v Praze studoval v letech 1927 až 1933 u prof. O. Nejedlého. Podnikl celou řadu studijních cest, například do Říma, Neapole, Florencie, Paříže, Mnichova. Účastnil se uměleckých salónů ve Zlíně a v Poličce, samostatně vystavoval v Poličce (1940, 1988), v Litomyšli (1972) a ve Svitavách (1983). Ve svých obrazech zachycoval přírodní krásy Vysočiny i okolních končin, při cestách zobrazil také krajiny jižní Evropy.

Jaroslav Sodomka, akademický malíř
*15.12.1919 - Kameničky, +5.2.1975 - Kameničky
Malíř krajinář. Studoval na všeobecné a speciální škole prof. O. Nejedlého na AVU v Praze (1945-1949). Věnoval se především krajině milované Vysočiny, v které tu a tam zachycoval i její lid. Vystavoval především s posluchači AVU v Praze a také na Uměleckých salónech v Poličce. Zastoupen mimo jiné ve VČG Pardubice.

František Ladislav Soukup, akademický malíř
*19.1.1888 - Praha
Malíř v Praze, žák Jaroslava Panušky a Václava Jansy. Maloval krajiny, např. Úhor, Zimní večer, Les ad.

Vladimír Šindler
*1.7.1891 - Morkovice na Moravě, +15.4.1961 - Polička
Byl malířem a učitelem v Poličce. Malovat se učil soukromě. Věnoval se malbě a kresbě, ve kterých zpracovával náměty především krajinářské, kdy mu učarovala - jak jinak než - Vysočina. S vysočinskými motivy vytvořil též řadu dřevorytů.

František  Škrabánek
*7.8.1901 - Humpolec, +1974
Studoval na škole prof. Engelmüllera. V jeho tvorbě převažují motivy z Českomoravské Vysočiny. Oblíbil si především zimní motivy. Byl členem SVU Marold, věnoval se hojně výstavní činnosti.

Jiří  Švengsbír, ak.m
*19. dubna 1921 - Praha, +3. března 1983 - Praha
Jiří Švengsbír se vyučil rytcem kovu (1941), v roce 1950 absolvoval UMPRUM u prof. Antonína Strnadela.Byl mistrem ocelorytiny ... v poloze ocelorytiny barevné je možné autora pokládat za přímo za obnovitele této techniky v celém českém grafickém umění, nemajícího příliš mnoho konkurentů ani za hranicemi.Od začátku jeho tvůrčí dráhy autora provázela úcta ke kreslířskému mistrovství. Kresba pro něho zůstává navždy "uměleckou ctí". Jiří Švengsbír se stal spoluobroditelem výtvarné disciplíny, která kdysi pod názvem "veduta" sehrála významnou roli ve vývoji evropského umění od konce středověku. Jeho pojetí veduty je neotřelé a ryze moderní. Autorova díla lze pro jejich ryteckou preciznost přirovnat ke skutečnému grafickému šperku...

Josef Ullmann, akademický malíř
*13.6.1870 - Nekmíř (Plzeňsko), +31.5.1922 - Vinohrady
Malíř krajinář na Vinohradech. Za svým studiem odešel do Mnichova, později se stal posluchačem pražské akademie výt. umění u profesorů Pirnera a Mařáka (1894-1899). V počátku maluje rozměrné, později menší krajiny s vystiženou náladou, lesní tišiny po vzoru Mařáka. V poslední etapě tvorby se přiklání k impressionismu. Za vrchol tvorby jest považováno období konce první světové války.

Bohumil Stanislav  Urban, ak. mal.
*20. 12. 1903 - Kostelec nad Labem, +1997
Žák pražské AVU (1921 - 1926) u prof. Obrovského, Krattnera a Thieleho. Na akademii získal několik státních cen a státní stipendium do Paříže. Během života pak podnikl několik studijních cest do Německa, Itálie, Francie, Jugoslávie, Belgie. Hojně tvořil a vystavoval. Byl rovněž výtvarným referentem Národních listů a redaktorem uměleckého sborníku "Umění dneška". Ve své výtvarné tvorbě vyšel z realismu, přes kubismus, a vrátil se k novému realismu. Život na něho působil spíše svými stíny než světly. Je příznačné, že na jeho paletě měla vždy přední místo barva černá a že v jeho obrazech není sluneční světlo ...

Václav Vaner
*27.10.1986 - Kladno
Malíř v Praze. Studoval soukromně u Aloise Kalvody, Jar. Janovského, Em. Smolíka a Ad. Petříčka. Podnikal studijní cesty též do Jugoslávie, Turecka, Rumunska a Francie, kde rovněž vystavoval několik svých obrazů v galerii Colbert v Paříži vroce 1938.

Jeronym H. Vítek
*8.7.1914 - Svratouch
Sochař a malíř v Praze a na Vysočině. Studoval na střední odborné škole keramické v Bechyni a na umělecko průmyslové škole v Praze u prof. Štipla. Věnoval se především práci sochařské a tak se účastnil řady sochařských soutěží. Souborné dílo vystavoval např. ve Svratce v roce 1941.

Karel Wagner, akademický malíř
*18.7.1886 - Pastviny, +březen 1963 - Kameničky
Malíř krajin Vysočiny i zátiší. Žil v Kameničkách. Studoval dva roky na ukrajinské akademii v Praze a soukromě v krajinářské škole prof. Zahela, a to do roku 1932. Za první světové války byl v roce 1915 raněn a pak se zcela věnoval malířství. Díly je zastoupen v několika městských i v soukromých sbírkách.

Edvard Wirth, ak. mal
*1. 1. 1870 - Chotěboř, +9. 6. 1935 - Brno
Malíř krajinář. V útlém věku vycestoval s rodiči do Rumunska. Malířskou akademii absolvoval v Benátkách. Hodně cestoval po východních zemích. V Káhiře byl povolán za profesora na umělecké akademii. V Egyptě pobýval 21 let. Egyptská vláda ho pověřila výzdobou mnohých veřejných budov i mohamedánských mešit. Z Egypta se pak vrátil do osvobozené vlasti, kde proběhlo několik jeho výstav. Posmrtné výstavy jeho obrazů se uskutečnily v Bratislavě 1936 a v Brně 1940.
 • první strana
 • Obrazy nežijících autorů tvořících především do r. 1950 (Tomanův slovník...)
 • Obrazy nežijících autorů tvořících především po r. 1950
 • Současná tvorba vysočinských malířů
 • Současná tvorba mimo-vysočinských krajinářů
 • Díla moderní, soudobá
 • Grafika a kresba
 • Fotografie
 • Řezbáři, sochaři, kováři, keramici, skláři, šperkaři, paličkovaná krajka a další
 • Paspartování
 • Grafologické služby
 • Prezentace adjustací
 • Starožitnosti
 • Výtvarné potřeby
 • Dále galerie nabízí ...
 • Další služby galerie pro vás

design & html & php © 2002-2019 Pavel Sodomka