Současná tvorba vysočinských malířů

...

 

Vladimír Bartoš
*23.3.1955 - Svitavy
Už při studiu sřední školy a později pak manažerského oboru na VŠ se soukromě vzdělává i výtvarně. Přes kresbu, především uhlem, se dostal k dnešním olejům a akrylům, jimiž zachycuje především historickou podobu města Poličky.

Vlado  Burian
... malíř Vysočiny

Pavel  Chmelík
*1947 - Dědová u Hlinska
Malbu a kresbu studoval soukromě u ak. mal. Karla Wagnera. Mistrně si osvojil a oblíbil techniku akvarelu, pro kterou citlivě hledá a nachází náměty v milované Českomoravské Vysočině ...

Jan  Čihák
*5.6.1940 - Praha
Malíř krajinář, který se učil malovat soukromně u Jaroslava Šmídry v Hlinsku (1963-64) a u Františka Bukáčka v Poličce (1983-85). Jeho stěžejním námětem je krajina Vysočiny a květinová zátiší.

Vladimír Florík
*28.3.1938 - Město Albrechtice
Studoval gymnázium a průmyslovou školu strojírenského zaměření. Talent ke kresbě a malbě se u něj projevil už v 50-tých letech, proto postupně prodělal několik kurzů a soukromých studií výtvarných technik. Maluje olejem. Zaměstnáním mu zůstala strojařina, velikou zálibou malování.

Luboš Frídl
*1968
Luboš Frídl je neprofesionální výtvarník, malíř. Své malířské vzdělání získával především soukromě, od 15-ti let jej ovlivňoval ak. sochař František Korejs, u něj se učil kreslit a později modelovat sochy. Následně začal pracovat s olejovými barvami, a těm zůstává věrný dosud. Na svém kontě má několik výstav.

Miroslav Kocourek
Autor narozený v roce 1949 je autodidaktem. V mládí se ucházel o přijetí na AVU, což mu bohužel - pro "nepolitičnost" tatínka - nebylo dopřáno. Po několik let pak pracoval v Národním divadle jako divadelní technik a vydělával si alespoň na soukromá studia, na která docházel k malíři Václavu Vanišovi. Poté se v malbě soukromě i u malíře Miroslava Roštinského. Autor se věnuje olejové malbě s tematikou vysočinské krajiny, květin i zátiší, v čemž ovšem neustrnul a rád se pokusí také o dílo stylem i námětem se vymykající jeho tradici ...

Jiří  Kristen
*7.3.1969 - Dvůr Králové nad Labem
Od roku 1996 se věnuje pouze malbě. Zachycuje převážně scenérie z Vysočiny. Spojuje tak svoji dřívější profesi přesného kreslíře pro rytiny s nynějším krajinářstvím. Obrazy volné přírody, zátiší, kytice, městské ulice pojednává strukturální malbou akrylovými barvami.

Ivan Kulheim
*3.5.1940 - Brno
Malíř krajinář, autodidakt. Hřejivými barvami maluje milá zákoutí Vysočiny. Oleje na sololitu.

Bohumila Leinweberová
*6.10.1936 - Boršice u Blatnice
Vysočinská malířka, autodidakt. Vyučila se fotografickému oboru a léta pracovala v podnikové propagaci, kde se věnovala jak fotografii, tak kresbě a malbě. Svoje veliké a neutuchojící sluníčko v duši rozdává prostřednictvím štětců a barev především na plátna květinových zátiší.

Alena Mazochová
*17.12.1956
Malování se věnuje od roku 1985. Hlavní náplní její výtvarné práce jsou velmi jemné kytice a zátíší, provedené technikou pastelu. Prašné křídy na papíře.

Josef Odvárka
*1936
Malíř krajinář, v 60.letech absolvoval dálkově tříletý kurz kresby a malby při Domu umělecké tvořivosti V Praze. Vysočinu maluje na sololit kombinovanou technikou.

Jan Odvárka
*15.1.1943
Malíř krajinář - autodidakt. Láska k malování, kterou mu předala především maminka, autora provází od útlého dětství. Dnes je stálicí vysočinské výtvarné tvorby, krajinné motivy ztvárňuje mistrnou technikou akvarelu. Přírodní motivy prokládá též květinovými zátišími či náměty starých venkovských zvyků a tradic (maškary, masopust,....). Svoje místo v autorově tvorbě zaujímá rovněž technika olejomalby či technika kombinovaná s temperou, která narozdíl od akvarelu působí velice plasticky, dodává dílu přirozenou "trojrozměrnost" a půvab reálné krajiny. Kromě výtvarného nasazení lze na autora hrdě prozradit jeho celoživotní upřímnou vášeň ke sportování ....

Jiří Peřina
*25.6.1945 - Moravská Svratka
Autor ztvárňuje ve svých dílech především krajinu Vysočiny, milým tématem jsou též květiny i zátiší - je již jedním z mála malířů tvořících nejen v teple ateliéru ale i zakoušejícím přízeň i rozmary počasí s malířským stojanem přímo v plenéru. Malování se učil soukromě u akademického malíře Jaroslava Sodomky,který se mu stal i blízkými přítelem. Tvoří zejména technikou oleje na plátně či sololitovém podkladu.

Helena Puchyřová
*1946
Studovala přírodní vědy na PřF UJEP v Brně (1969). Je doktorkou přírodních věd a působí jako pedagožka Stavební fakultě VUT v Brně.Základy realisticky pojaté malířské tvorby získala u svého otce Bohumila Puchýře. Věnuje se převážně krajinomalbě, inspiraci nachází na Vysočině a v okolí řeky Svratky, avšak maluje též květinová zátiší.

Bohuslav  Pulgret
*1.9.1931
Malíř samouk. V malých formátech realisticky ztvárňuje malebná zákoutí Vysočiny. Oleje na sololitu.

Jiří  Skořepa

Ivan  Sýkora
*28.5.1948
Malíř mnoha námětů. Krajiny, zátiší, kytice, figury i městské motivy Poličky, Prahy aj. Studoval soukromě u akademických malířů J.Bahnera, R.Hanycha, K.Olšanského a J.Polanského. Oleje na plátně či sololitu, akvarely.

Ladislav Šauer
*1952
Absolvoval Vysokou školu zemědělství v Brně v oblasti malířství je samoukem. V jeho tvorbě se odráží úzký vztah k přírodě, který vyplývá z jeho životní dráhy, jež se po celou dobu vine okolo života na vesnici a zemědělství. Jeho malby jsou odrazem reálné skutečnosti, vycházející z důkladné znalosti přírody a vysočinské krajiny.

René Voščinár
*19.3.1959 - Zlín
René Voščinár je malíř, který má dvě typické vlastnosti tvůrce: důkladnost a odvahu. Jeho důkladnost spočívá v pečlivém provedení díla, odvaha se u něho paradoxně projevuje vzhledem k dnešní výtvarné scéně pyšnící se povýtce umělci, kteří něumějí, dokonce neumí programově, houževnatým lpěním na tradičním pojetí v tom nejlepším smyslu slova, avšak s nalezenou osobitou notou. Jeho realistické vidění je korunováno maximální mírou jemnosti rukopisu, které zobrazený námět vynáší až do snové sféry. Divák při shlédnutí jeho krajinářských záběrů se znovu zamiluje do zákoutí Českomoravské vrchoviny a uvědomí si současně sílu zprostředkovaného zážitku. V dílech René Voščinára naleznete kromě nesporných malířských kvalit také harmonii, velebné ticho a klid - nezbytné aspekty vyrovnaného života, kterých se nám v dnešní hektické době tak žalostně nedostává. (výňatek z textu Doc. ak. mal. Ivana Kříže)

Stanislav Zavadil
*5.2.1951
Od dětského věku ho přitahovala výtvarná profese. Jeho tatínek vystudoval školu dekorativního umění pod vedením prof. J. Masáka. Jeho dětství vonělo barvami. Zalíbení v obrazech mu zůstalo po celý život. V mládí navštěvuje výtvarné kurzy pod vedením východočeského malíře V. Klečky. Přes zálibu v obrazech se nakonec jeho životní profesí staly pohyblivé obrázky. Jako amatérský filmař začíná natáčet filmy pod vodní hladinou. Jeho snímky získaly řadu ocenění doma i v zahraničí.Po základní vojenské službě navštěvuje večerní filmovou školu a později školu filmové tvorby v hradeckém IMPULZU a bakalářské studium v oboru režie, kamera na pražské FAMU. V současné době pracuje jako nezávislý filmový tvůrce pro Českou televizi a TV Prima. V posledních letech se vrací ke své lásce z dětství - krajinomalbě, ve které především využívá techniku akvarelu. Svými obrazy se vrací k prchavým okamžikům z dětství, mezi louky a zapomenuté samoty, kde za okénky krčících se chaloupek a oprýskaných zdí dýchá prostota života v protikladu dnešního uspěchaného světa.

Ladislav Zezula
*17.11.1958
Co napsat do kurikulum vitae o tomto autorovi, profesí i duší odborný restaurátor a malíř Vysočiny, pohodový a upřímný člověk.
 • první strana
 • Obrazy nežijících autorů tvořících především do r. 1950 (Tomanův slovník...)
 • Obrazy nežijících autorů tvořících především po r. 1950
 • Současná tvorba vysočinských malířů
 • Současná tvorba mimo-vysočinských krajinářů
 • Díla moderní, soudobá
 • Grafika a kresba
 • Fotografie
 • Řezbáři, sochaři, kováři, keramici, skláři, šperkaři, paličkovaná krajka a další
 • Paspartování
 • Grafologické služby
 • Prezentace adjustací
 • Starožitnosti
 • Výtvarné potřeby
 • Dále galerie nabízí ...
 • Další služby galerie pro vás

design & html & php © 2002-2019 Pavel Sodomka