Obrazy nežijících autorů tvořících především po r. 1950

...

 

Adolf Born
*12. června 1930 - České Velenice, +22. května 2016 - Praha
Adolf Born (12. června 1930 České Velenice – 22. května 2016 Praha) byl český malíř, kreslíř, ilustrátor, animátor, karikaturista a kostýmní výtvarník. Byl znám svými monarchistickými postoji. Jeho nejznámější díla zahrnují ilustrace knih od Miloše Macourka (Mach a Šebestová, Žofka), Julese Verna (Trosečník z Cynthie), A. Dumase staršího (Tři mušketýři), Vojtěcha Steklače (série Boříkovy lapálie) a jiné. Je také autorem kostýmů a dekorací k opeře Antonína Dvořáka Čert a Káča inscenované v Národním divadle, dále inscenace hudební fakulty HAMU - opera V studni Viléma Blodka. Jeho animace navíc vtipně glosují i děj ve filmové sérií o básnících (Jak svět přichází o básníky, Jak básníci přicházejí o iluze, Jak básníkům chutná život) a jeho animace nechybí dokonce i v závěrečném dílu Jak básníci čekají na zázrak, který byl uveden do kin měsíc před jeho smrtí.

Bořivoj Borovský, ak.mal.
*19.7.1933 - Polička, +21.7.2012
Studoval u prof. C.Boudy M. Salcmana a K. Lidického. Začínal malbou krajin v okolí Poličky. V grafice pak objevil možnosti experimentu - otisky textilií, plastických hmot, dlaní, prstů apod. Maluje mnohdy smyslům nedostupné rozměry v tematických obrazech o životě ..... Je zastoupen v tuzemských i zahraničních sbírkách.

František Vincenc Danhielka
*14.2.1911 - Pardubice, +27.8.1970 - Pardubice
Studoval na soukromé škole Jana Šíra v Pardubicích a na Ukrajinské akademii výtvarných umění v Praze, rovněž také ve speciálce profesora Obrovského. Byl učitelem kreslení v Pardubicích, kterým námětově věnoval stěžejní část svojí autorské tvorby. Rád však ztvárňoval také motivy z Vysočiny a často zajížděl malovat do Pusté Kamenice.

Josef Dastych
*21.3.1913
Autodidakt. Žil a učil v Jarošově u Litomyšle.

Čeněk  Dobiáš
*1. 6. 1919, +28. 9. 1980
Po ukončení měšťanské školy v Jimramově odešel v roce 1934 do zlínské Baťovy školy práce. Od roku 1936 pracoval v Přádelnách a tkalcovnách firmy Jarošek v Dalečíně, nejdříve jako praktikant, pak jako administrativní úředník. V roce 1946 nastoupil jako kreslíř do Katastrální měřičské služby v Brně. Od roku 1949 až do roku 1951 pracoval jako dělník v ZKL Brno, dalších jedenáct let tu působil jako výtvarník v propagaci. V roce 1962 se osamostatnil a věnoval se jen výtvarné tvorbě. S technikami a principy výtvarného vyjadřování se seznámil soukromým studiem. Od roku 1949 byl členem SVU Aleš v Brně a v letech 1959 – 1964 členem brněnské skupiny „M“. Vystavoval se členy obou skupin i samostatně, a to nejen v domácích galeriích, ale také v zahraničí, například v Bulharsku, Polsku, Jugoslávii a Rakousku. Byl nositelem brněnské ceny Jiřího Krohy. Tvorba Čeňka Dobiáše je zastoupena v mnoha veřejných i soukromých sbírkách. Horácká galerie vlastní ve svých sbírkách několik maleb a pastelů ze 60. a 70. let. 20. století, například obraz Jarní sad (1963), Krajina (1967), Na kopci (1978), Pampelišky odkvétají (1979).

Anna Dvořáková
*9.3.1924 - Kameničky, +2013
Studovala na AVU v Praze u prof. Nechleby, Obrovského, Mináře a Skalického). Byla členkou mnoha uměleckých svazů a spolků. Věnovala se především figurální tvorbě, k jejím dílům však patřily též květinová zátiší a krajiny.

P. Halbrštat
... autor blíže neurčen.

Boris Hlaváček
Autor blíže nezjištěn

Pavel Kadeřábek

Erich  Kaizr
*1919, +1980
malíř, grafik, ilustrátor

Tamara Klimová
*19. ledna 1922 - Ostrava, +28. února 2004 - Bratislava
V letech 1940 – 1944 studovala na Škole uměleckých řemesel v Brně, po maturitě pokračovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslových řemesel v Praze (profesoři Jan Bauch a Emil Filla). Zde se seznámila se svým budoucím manželem Alojzem Klimem (* 1922 - † 2000). Spolu patřili k zakladatelům slovenského geometrického umění.

Pavel Kopáček, akademický malíř
*10.5.1923 - Nové Město na Moravě - 2.5.1996
Narodil se 10. května 1923 v Novém Městě na Moravě a tamtéž zemřel 2. května 1996. Studoval u K. Hofmana a V. Makovského na Škole umění ve Zlíně a v krajinářské speciálceprof. Nejedlého na AVU v Praze. Po studiích se vrátil na Horácko, které se mu stalo celoživotním námětem výtvarného malířského díla. Jeho obrazy se vyznačují výrazným rukopisem se střídmou barevností i tvarovou stylizací. Vedle krajinářských olejů se věnoval i svěžím motivům květinovým.

Bohdan Kopecký, ak. mal.
*23.8.1928 - Litomyšl, +22.10.2010 - Litomyšl
Studoval u prof. O. Nejedlého na AVU v Praze (1945 - 49) a u téhož profesora absolvoval čestný rok (1949-50). Životním tématem se mu stala hornická krajina Mostecka, prostředí města a hlubinných i povrchových dolů. Studoval také krajinu s výběžky Českého středohoří, poznával její vertikální struktury, spojoval osudy lidí s osudy krajiny. V 60. letech nastal tvůrčí posun, a to v novém přístupu v malbě krajiny, kdy se zaměřuje na vnitřní ztvárnění krajinných námětů. Jeho dílo je nejen dobovým dokumentem, ale nese stopu malířsky umocněného sdělení s hlubokým zaujetím pro harmonii osudů krajiny a lidí v ní žijících.

Bohdan  Lacina , ak. mal.
*15.02.1912 - Sněžné, +6.7. 1971 - Brno
Studoval na VUT v Brně, poté přestoupil k prof. C. Boudovi, O. Blažíčkovi a J. Sejpkovi na Vysokou školu architektury v Praze (1932 - 1937). Sám pak působil jako vysokoškolský pedagog. Věnoval se ilustraci literárních děl a samozřejmě též vlastní malířské volné tvorbě. Zde byl zprvu ovlivněn A. Slavíčkem, O. Kubínem a S. Dalím. Osciloval mezi vícero malířskými styly, věnoval se též grafice. K malbě se vrátil na sklonku 50. let, obrazy skládal z pestrobarevných kaleidoskopů (Kytice ...), během 60. let dospěl k vrcholu svého díla ...

Jiří Matějka
*27.6.1943, +15. 5. 2013
Malíř autodidakt, který používá "teplé" podzimní odstíny pro všechna roční období krajin a vsí Vysočiny. Oleje na sololitu.

Autorem  nesignováno ... pravděpodobně J. V. Síla, ak. mal.

Bohdan Obrovský, akademický malíř
*11.11.1925 - Staré Ransko u Chotěboře, +27.1.2002 - Chrudim
Malíř a grafik v Praze, studoval na státní grafické škole a AVU v Praze (1945-1950). V posledním období vytvářel osobitá večerní a noční městská nokturna.

Miroslav Parák
*4.4.1940 - Praha, +18.1.2003 - Chotěboř
Malíř, čestný člen AVU Praha, malovat se učil soukromě. Maloval krajinu i chalupy Vysočiny a Železných hor pod vlivem imprese. Oleje na "všem možným" (lepené plátno, sololit, umakart, dřevotříska, karton...).

Rudolf Pekař
*17.3.1904 - Pomyč u Vranova na Moravě
Malířsky se vzdělával soukromně u K. J. Sigmunda a J. Haška. Působil jako učitel a malíř v Chrudimi.

Vladimír Ralenovský
*23.10.1920 - Měnín u Brna, +16.9.2005 - Brno
Malíř a grafik, studoval v 30.letech na brněnské Škole uměleckých řemesel. Romanticko-realistické obrazy Vysočiny. Oleje na lepeném plátně.

Dušan Říha, akademický malíř
*15.3.1931 - Polička, +srpen 2001 - Praha
Malíř krajinář a odborný restaurátor. Studoval na VŠ uměleckoprůmyslové v Praze (1953-1957) a na AVU v Praze (1957-1960). Po studiích se věnoval práci restaurátorské a od roku 1977 také vlastní tvorbě na Vysočině.

Miroslav Roštínský, ak. mal.
*6. 1. 1927 - Lovčice, +13. 5. 2005 - Žďár nad Sázavou
Malíř, grafik, grafický designér ... Studoval u profesorů E. Hrbka a F. Süssera na ŠUŘ v Brně (1949). Maloval konstruktivistické a kubizující obrazy. V krajinomalbě se přiblížil geometrické abstrakci. Inspirační zdroje nacházel též v sakrálních tématech. Věnoval se rovněž grafickému designu. Autor je zastoupen ve sbírkách řady tuzemských i zahraničních galerií.

František Sádovský
*1909, +27.1.1992
Působil jako malíř s učitel ve Svratce. Jeho krajinářská tvoba je věnována zcela oblasti Vysočiny.

František Strážnický
*13.4.1913 - Olomouc, +20.2.1985 - Moravská Třebová
Od padesátých let 20. st. pak žil a maloval v Moravské Třebové, kde pak také zemřel. Studoval dva roky na pražské AVU obor figurální malby a na VUT v Brně profesuru kreslení. Věnoval se hlavně malbě figurální, portrétu a také krajině - především vysočinské.

Karel  Svolinský, ak. mal.
*14. 1. 1896 - Svatý Kopeček, +16. 9. 1986 - Praha
Karel Svolinský, český malíř, grafik, ilustrátor, typograf a tvůrce písma, scénograf a vysokoškolský pedagog, je považován za pokračovatele mánesovsko – alšovské tradice v českém výtvarném umění. V letech 1910–1916 se v Praze vyučil řezbářem. Ve studiu pokračoval od roku 1919 na UPŠ v Praze. U Štěpána Zálešáka studoval malbu a grafiku (1919–1921), u Bohumila Kafky sochu (1921). Po úrazu se zaměřil především na grafiku a nástěnnou malbu, kterou mezi lety 1922–1927 studoval u Františka Kysely. Od roku 1945 působil na téže škole jako vedoucí pedagog Speciálního ateliéru užité grafiky.

Jiří Šindler, ak.mal.
*25.5.1922 - Polička
Studoval na Státní grafické škole v Praze a grafickou speciálku u prof. A. Strnadela na VŠUP tamtéž. Dále se vzdělával soukromě u odborníků na kaligrafii a typografii. Svou profesí se potom stal grafikem, grafickým designérem, ilustrátorem, kaligrafikem, typografem a pedagogem. Byl rovněž činným členem několika uměleckých skupin, spolků a klubů. Jeho práce se nacházejí ve sbírkách v České republice i daleko za jejími hranicemi.

Miloslav Šplíchal
*22.8.1925 - Kutná Hora, +30.1.2004 - Svitavy
Malíř autodidakt. V roce 1945 se přestěhoval do Svitav a ty se mu staly malířsky "osudné". Základy malování získal od místního malíře Jaroslava Pavliše. Podílel se na práci různých výtvarných skupin, vystavoval hojně společně, několikrát samostatně, z toho v letech 1991, 1992 a 1995 v naší galerii. Velmi osobitým způsobem maloval krajinu Vysočiny a kytice.

Otakar Štembera, ak. mal.
*8.9.1914 - Praha, +5.11.1999
Studoval profesuru kreslení u prof. O. Blažíčka, C. Boudy a J. Sejpka na VŠAPS ČVUT v Praze (1932-1938) a dějiny umění a estetiku na UK tamtéž. Působil jako filmový a divadelní výtvarník, knižní grafik, malíř krajin, portrétů a zátiší, kreslíř a karikaturista, hlavně však jako novinový a knižní ilustrátor (přes 70 ilustrovaných knih). Navrhoval také vitráže. Spoluzakladatel humoristického časopisu Dikobraz. Od roku 1951 redaktor deníku Práce. V roce 1954 se s kresbami a karikaturami představil v Galerii Kniha v Praze.

Jan Štursa
Malíř vysočinského regionu - věnoval se především krajinomalbě s motivy Novoměšstska, Žďárska, Poličska ... l

Antonín Tomek
*26.2.1908 - Horní Netčice, +23.6.1978 - Ostrava
Studoval na pedagogické škole v Brně. Zpočátku se věnoval hudbě a pedagogické činnosti, později se zcela zaměřil na malířství. Zpracovával zejména tematiku z Valašska, Ostravska a Záhoří.

Bohuslav Tůma
*26.6.1909, +22.6.2004 - Hořice
"Pan Malíř", studoval um.průmyslovku v období "první republiky". Náruživý vyznavač temperových barev a malířských špachtlí. Do posledních chvil svého krásného a vrchovatě naplněného života neuvěřitelně vitální osobnost, čisá duše, úžasný člověk ...

Věra Vovsová
*11.8.1912 - Běstvina u Chotěboře
Malířka a učitelka v Pardubicích. Výtvarné techniky studovala soukromě u malířů K. Šťastného, F. Pochobradského a J. Šilhavého, dále pak na Škole umění ve Zlíně u R. Vejrycha, V. Makovského a R. Wiesnera. Malovala krajinu Vysočiny, květinová zátiší i figurální kompozice, často vztahy matky s dětmi, hudební témata, v 50. letech zobrazovala život cikánských dětí. Je zastoupena ve sbírkách VČ galerie Pardubice, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, v soukromí a jinde.

Bohumil Vrzal
*31.7.1940 - Náchod, +9.8.2004 - Brno
Malíř, učil se soukromě. Krom malby se věnoval nástěnným tapiseriím, grafice i designu. Rád pracoval ve střední a latinské Americe, v řadě zemí této oblasti jsou nejen jeho obrazy ale i velkoformátové nástěnné tapisérie. Zemí zaslíbenou mu byla Kuba, tam chtěl trávit konec svého života. Bohužel jeho životní pouť skončila nečekaně a předčasně. Spousta přání tak zůstala nenaplněná ... Jeho obrazy, které jsou ve sbírkách v mnoha zemích Evropy (též ve Vatikánu - zdobily pracovnu papeže Jana Pavla II.), se vyznačují pestrou paletou jasných barev, pevným a plným prostorem, radostností, touhou po poznání, touhou po životě ...

Jindřich Zezula
*12.5.1935, +12.7.2015
Malíř, který studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně. Dělal grafiku i malbu, svého času se také živil jako odborný pracovník muzea. Se svými pověstnými olejomalbami je zastoupen i ve významných státních i zahraničních sbírkách. Jeho dílo těžko pojmenovat, snad "pokus o vystižení nevystihnutelného". Soušasná tvorba je výhradně malba olejem na plátno.

Milan Zimmermann
*1934 - Brno, +leden 2009 - Německo
Malíř, hudební skladatel, matematik... Studoval na Masarykově universitě v Brně (1953-1958), na JAMU Brno (1954-1958) a na pražské AVU (1974-1979). Uchvátila ho krajina Vysočiny, kterou ztvárňuje výhradně přímo v plenéru - obdivuhodně za každého počasí - snad právě proto jeho díla dýchají hloubkou, citem a barevností bezprostředního prožitku.

Alois Živný
*29.5.1914 - Luba u Černé Hory, +11.5.1997 - Polička
Malíř, lyrik, čistý autodidak. Od roku 1946 byl nájemcem a záhy správcem královského hradu Svojanova a tento hrad se mu stal láskou osobní i v malování. Výstavy v Brně, Ratibořicích, Svitavách, na hradě Svojanově. • první strana
 • Obrazy nežijících autorů tvořících především do r. 1950 (Tomanův slovník...)
 • Obrazy nežijících autorů tvořících především po r. 1950
 • Současná tvorba vysočinských malířů
 • Současná tvorba mimo-vysočinských krajinářů
 • Díla moderní, soudobá
 • Grafika a kresba
 • Fotografie
 • Řezbáři, sochaři, kováři, keramici, skláři, šperkaři, paličkovaná krajka a další
 • Paspartování
 • Grafologické služby
 • Prezentace adjustací
 • Starožitnosti
 • Výtvarné potřeby
 • Dále galerie nabízí ...
 • Další služby galerie pro vás

design & html & php © 2002-2019 Pavel Sodomka