OBRAZY NEžIJíCíCH AUTORů TVOříCíCH PřEDEVšíM DO R. 1950 (TOMANůV SLOVNíK...)

Jiří  Švengsbír
ak.m     AKTUÁLNÍ NABÍDKA


 

  Mořští koníci - ze souborného svazku

technika: barevná ocelorytina
rozměr: 19,5x14 cm
rok: 1967
 
 

  Sluneční loď - ze souborného svazku

technika: ocelorytina
rozměr: 19,5x14 cm
rok: 1967
 
 

  Svatý Jiří - ze souborného svazku

technika: barevná ocelorytina
rozměr: 19,5x14 cm
rok: 1967
 
 

  Svazek autorizovaných mistrovských ocelorytin

rok: vydáno v r. 1971
 
 

  Tizianovo zátiší - ze souborného svazku

technika: barevná ocelorytina
rozměr: 19,5x14 cm
rok: 1967
 
 

  Zlaté slunce - ze souborného svazku

technika: barevná ocelorytina
rozměr: 19,5x14 cm
rok: 1969
 
 

  Žena - ze souborného svazku

technika: ocelorytina
rozměr: 19,5x14 cm
rok: 1969
 


 • první strana
 • Obrazy nežijících autorů tvořících především do r. 1950 (Tomanův slovník...)
 • Obrazy nežijících autorů tvořících především po r. 1950
 • Současná tvorba vysočinských malířů
 • Současná tvorba mimo-vysočinských krajinářů
 • Díla moderní, soudobá
 • Grafika a kresba
 • Fotografie
 • Řezbáři, sochaři, kováři, keramici, skláři, šperkaři, paličkovaná krajka a další
 • Paspartování
 • Grafologické služby
 • Prezentace adjustací
 • Starožitnosti
 • Výtvarné potřeby
 • Dále galerie nabízí ...
 • Další služby galerie pro vás

design & html & php © 2002-2019 Pavel Sodomka